Fotogalerie

zobrazit vice

Novinky MŠ

Novinky pro školní rok 2022/23

1. TELEFON (Watsapp) - každá třída má svůj telefon, který slouží pro rychlou komunikaci mezi paní učitelkou a rodiči.

2. Díky dotaci jsme si mohli dovolit nakoupit DIGITÁLNÍ pomůcky na všechny třídy v celkové hodnotě 68 000,-.

3. Děti předškolního věku mají možnost navštěvovat výuku ANGLICKÉHO JAZYKA, novinkou je změna vyučujícího, již to není firma Phenix, ale děti učí paní Veronika Bartošová.

4. Děti z Modré třídy nově navštěvují kurz PLAVÁNÍ v Novém Městě nad Metují.

5. Každá třída má nově k dispozici RAZÍTKO své třídy, je na něm symbol školky semafor a symbol barvy dané třídy. Razítko používají paní učitelky k označení diplomů, pochvalám a označní důležitých aktivit.

6. V dubnu dostal náš ŠVP (školní vzdělávací program) nový "kabátek" - prošel kompletní aktualizací, zájemcům je k nahlédnutí v každé třídě.

7. V květnu se naše školka zapojila do soutěže o vzduchovou TRAMPOLÍNU, žel účast byla veliká a štěstí se usmálo na jinou školku.

8. Na pískoviště jsme pořídili novou PLACHTU, která brání znečištění písku.

9. Paní uklizečky mají nově zabudovanou VÝLEVKU, už i v prvním patře budovy.

10. Koncem tohoto školního roku zahajujeme druhou etapu oprav a REKONSTRUKCE školní zahrady, tato akce zahrnuje dokončení oplocení, opravu septiku u kterého jsme oslovili sponzory z řad firem, rodičů i široké veřejnosti a pořízení houpačky.

11. V červnu nás čeká obnovená tradice ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, tato akce byla vždy velmi oblíbená mezi dětmi, rodiči i námi učitelkami. Je plná legračních úkolů, ochutnávka dobrotek z naší kuchyně a poslech hudby. Letos uvidíme, jako doprovodnou akci i divadelní představení a vystoupení dívčí skupiny aerobiku Stepík z Nového Města nad Metují.

12. Žádost o FINANČNÍ PODPORU vyslyšelo a nabídlo pomoc pět firem! Díky nim může v létě začít rekonstrukce starého septiku. Odborná firma vymění poškozený betonový povrch za bezpečný z lité pryže. Celková částka, která byla školce věnovaná je: 53 000 Kč. V průběhu léta firma REGE Opočno vytvoří pamětní ceduli se jmény sponzorů, kterou umístíme na plot u vchodu do budovy MŠ. Tímto děkujeme: 

* Ecom s.r.o. panu Hlávkovi

* Zemspol panu Syrůčkovi

* Panu Runkasovi

* SK servis s.r.o. pan školník

* Artvo reklamní agentura pan Voslař

 

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace