Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

Projekty

Projekty a programy v naší mateřské škole jsou rozdělené na dvě skupiny: závazné pro všechny třídy a dobrovolné (ty jsou uvedeny v TVP). 

Mezi naše dva závazné projekty patří: 

1. Děti pozor! Červená! Záměrem tohoto projektu dopravní výchovy je získání dovedností jak bezpečně reagovat v dopravních situacích. Umět se v dopravním protředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně k věku dítěte a to jako chodce, pasažéra v autě či autobusu nebo jezdec na kole.

2. Zdravé jídlo, zdavé tělo! Jak již samotný název tohoto projektu napovídá, jeho hlavním cílem je vybudovat u dětí povědomí o člověku, lidském těle a jeho fungování. Předat elementární vědomostní základy o ochraně svého zdraví a to ve spolupráci s vnějšími partnery (zubní hygienička, zdravé sportování s panem Havlem, apod.) a také jinými subjekty (návštěva eko-farmy, procházka s průvodcem v CHKO panem Pumrem). V průběhu roku se díky projektu, ve kterém je naše MŠ zapojená "Zdravá školní jídelna" děti seznamují s racionálními potravinami, které výživě a tělu prospívají. Přínos tohoto projektu je prokazatelný,děti se naučily praktickým zkušenostem a poznatkům vzhledem k péči o své zdraví.

 

V dalších školních letech budeme oba projekty doplňovat a obohacovat dalšími vzdělávacími variacemi.

 

Druhy použité výuky

 Další projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace