Fotogalerie

zobrazit vice

Novinky MŠ

Novinky pro školní rok 2022/23

1. TELEFON (Watsapp) - každá třída má svůj telefon, který slouží pro rychlou komunikaci mezi paní učitelkou a rodiči.

2. Díky dotaci jsme si mohli dovolit nakoupit DIGITÁLNÍ pomůcky na všechny třídy v celkové hodnotě 68 000,-.

3. Děti předškolního věku mají možnost navštěvovat výuku ANGLICKÉHO JAZYKA, novinkou je změna vyučujícího, již to není firma Phenix, ale děti učí paní Veronika Bartošová.

4. Děti z Modré třídy nově navštěvují kurz PLAVÁNÍ v Novém Městě nad Metují.

5. Každá třída má nově k dispozici RAZÍTKO své třídy, je na něm symbol školky semafor a symbol barvy dané třídy. Razítko používají paní učitelky k označení diplomů, pochvalám a označní důležitých aktivit.

6. V dubnu dostal náš ŠVP (školní vzdělávací program) nový "kabátek" - prošel kompletní aktualizací, zájemcům je k nahlédnutí v každé třídě.

7. V květnu se naše školka zapojila do soutěže o vzduchovou TRAMPOLÍNU, žel účast byla veliká a štěstí se usmálo na jinou školku.

8. Na pískoviště jsme pořídili novou PLACHTU, která brání znečištění písku.

9. Paní uklizečky mají nově zabudovanou VÝLEVKU, už i v prvním patře budovy.

10. Koncem tohoto školního roku zahajujeme druhou etapu oprav a REKONSTRUKCE školní zahrady, tato akce zahrnuje dokončení oplocení, opravu septiku u kterého jsme oslovili sponzory z řad firem, rodičů i široké veřejnosti a pořízení houpačky.

11. V červnu nás čeká obnovená tradice ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, tato akce byla vždy velmi oblíbená mezi dětmi, rodiči i námi učitelkami. Je plná legračních úkolů, ochutnávka dobrotek z naší kuchyně a poslech hudby. Letos uvidíme, jako doprovodnou akci i divadelní představení a vystoupení dívčí skupiny aerobiku Stepík z Nového Města nad Metují.

12. Žádost o FINANČNÍ PODPORU vyslyšelo a nabídlo pomoc pět firem! Díky nim může v létě začít rekonstrukce starého septiku. Odborná firma vymění poškozený betonový povrch za bezpečný z lité pryže. Celková částka, která byla školce věnovaná je: 53 000 Kč. V průběhu léta firma REGE Opočno vytvoří pamětní ceduli se jmény sponzorů, kterou umístíme na plot u vchodu do budovy MŠ. Tímto děkujeme: 

* Ecom s.r.o. panu Hlávkovi

* Zemspol panu Syrůčkovi

* Panu Runkasovi

* SK servis s.r.o. pan školník

* Artvo reklamní agentura pan Voslař

13.  V pátek 5. 10. 2023 proběhl v naší školce PLANÝ POPLACH s evakuací celé školky, místní hasičský sbor nás pochválil, za spněný limit (3 minuty) pro opuštění budovy. Hasiči přijeli až na školní zahradu, kde si děti mohly prohlédnout zásahová auta, vyzkoušet přilbu a stříkání z hadice na cíl. Za ochotu a pomoc s planým poplachem hasičskému sboru České Meziříčí moc děkujeme.

14. Děkujeme paní Novotné z Roztok u Šestajovic za pozvání a možnost navštívit její DÝŇOVOU SLAVNOST, kde měly děti možnost vidět spustu různých dýní a dýniček, ochutnat dýňové dobroty a vyrobit si dýňové obrázky:-) !

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace