Fotogalerie

zobrazit vice

Novinky MŠ

Novinky naší školky

18. V dubnu 2024 dokončili Technické služby Českého Meziříčí výměnu PLOTU okolo naší školní zahrady. Původní byl již ve špatném stavu, za tuto pomoc jim moc děkujeme.

17. INTERAKTIVNÍ TABULE březen 2024, byla do Modré předškolní třídy zakoupena interaktivní tabule. Výhodou této tabule je obzvláštnění vzdělávání dětí předškolního věku. Motivuje děti ke vzdělávání a plní funkci názornosnosti.

16. KRABICE OD BOT prosinec 2023, pro naši školku je to již 7. ročník, kdy spolu s Vámi rodiči vybíráme dárečky pro potřebné. Letos jsme vybrali a předali organizátorům (charita) 35 balíčků, děkujeme za spolupráci!

15. V říjnu jsme přidělali na budovu školky, vedle hlavního vchodu, slibovanou PAMĚTNÍ CEDULI, věnovanou sponzorům na opravu septiku!

14. Děkujeme paní Novotné z Roztok u Šestajovic za pozvání a možnost navštívit její DÝŇOVOU SLAVNOST, kde měly děti možnost vidět spustu různých dýní a dýniček, ochutnat dýňové dobroty a vyrobit si dýňové obrázky:-) !

13.  V pátek 5. 10. 2023 proběhl v naší školce PLANÝ POPLACH s evakuací celé školky, místní hasičský sbor nás pochválil, za spněný limit (3 minuty) pro opuštění budovy. Hasiči přijeli až na školní zahradu, kde si děti mohly prohlédnout zásahová auta, vyzkoušet přilbu a stříkání z hadice na cíl. Za ochotu a pomoc s planým poplachem hasičskému sboru České Meziříčí moc děkujeme.

12. Žádost o FINANČNÍ PODPORU vyslyšelo a nabídlo pomoc pět firem! Díky nim může v létě začít rekonstrukce starého septiku. Odborná firma vymění poškozený betonový povrch za bezpečný z lité pryže. Celková částka, která byla školce věnovaná je: 53 000 Kč. V průběhu léta firma REGE Opočno vytvoří pamětní ceduli se jmény sponzorů, kterou umístíme na plot u vchodu do budovy MŠ. Tímto děkujeme: 

* Ecom s.r.o. panu Hlávkovi

* Zemspol panu Syrůčkovi

* Panu Runkasovi

* SK servis s.r.o. pan školník

* Artvo reklamní agentura pan Voslař

11. V červnu nás čeká obnovená tradice ZAHRADNÍ SLAVNOSTI, tato akce byla vždy velmi oblíbená mezi dětmi, rodiči i námi učitelkami. Je plná legračních úkolů, ochutnávka dobrotek z naší kuchyně a poslech hudby. Letos uvidíme, jako doprovodnou akci i divadelní představení a vystoupení dívčí skupiny aerobiku Stepík z Nového Města nad Metují.

10. Koncem tohoto školního roku zahajujeme druhou etapu oprav a REKONSTRUKCE školní zahrady, tato akce zahrnuje dokončení oplocení, opravu septiku u kterého jsme oslovili sponzory z řad firem, rodičů i široké veřejnosti a pořízení houpačky.

9. Paní uklizečky mají nově zabudovanou VÝLEVKU, už i v prvním patře budovy.

8. Na pískoviště jsme pořídili novou PLACHTU, která brání znečištění písku.

7. V květnu se naše školka zapojila do soutěže o vzduchovou TRAMPOLÍNU, žel účast byla veliká a štěstí se usmálo na jinou školku.

6. V dubnu dostal náš ŠVP (školní vzdělávací program) nový "kabátek" - prošel kompletní aktualizací, zájemcům je k nahlédnutí v každé třídě.

5. Každá třída má nově k dispozici RAZÍTKO své třídy, je na něm symbol školky semafor a symbol barvy dané třídy. Razítko používají paní učitelky k označení diplomů, pochvalám a označní důležitých aktivit.

4. Děti z Modré třídy nově navštěvují kurz PLAVÁNÍ v Novém Městě nad Metují.

3. Děti předškolního věku mají možnost navštěvovat výuku ANGLICKÉHO JAZYKA, novinkou je změna vyučujícího, již to není firma Phenix, ale děti učí paní Veronika Bartošová.

2. Díky dotaci jsme si mohli dovolit nakoupit DIGITÁLNÍ pomůcky na všechny třídy v celkové hodnotě 68 000,-.

1. TELEFON (Watsapp) - každá třída má svůj telefon, který slouží pro rychlou komunikaci mezi paní učitelkou a rodiči.

 

 

 

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace